Fantasy knižný klub

Hľadajú sa fantasy čitatelia
Knižnica pre mládež mesta Košice hľadá čitateľov vo veku 12 – 18 rokov, ktorí uprednostňujú fantasy žáner. Tí sa už koncom septembra môžu stať členmi novovznikajúceho Fantasy knižného klubu, ktorý nielen spojí čitateľov tohto obľúbeného žánru, ale naučí ich aj blogovať na danú tému a písať vlastné knižné recenzie.
Stretnutia klubu budú prebiehať pravidelne v pobočke LitPark na Kukučínovej ulici a to jedenkrát v mesiaci. Plánuje sa, že to bude vždy posledný štvrtok daného mesiaca so začiatkom o 16.30 hodine, pokiaľ na daný deň nepripadne sviatok.

Prvé stretnutie sa uskutoční 24. septembra 2015 a vstupenkou naň bude platný čitateľský preukaz. 

Cieľom tohto projektu je neformálne vzdelávanie tínedžerov, ktoré spojí rovesníkov so spoločnými záujmami a popri workshopoch o knižných fantasy novinkách ich naučí blogovať a písať aj pridávať knižné recenzie. 

Ročný projekt vyvrcholí MiniFantasy festivalom v auguste 2016, kedy sa všetci spoločne zabavia s fantasy litaratúrou a vyhodnotia pokroky v blogovaní a recenzistike. Aktívnym členom knižnica garantuje zábavné stretnutia s rovesníkmi, pravidelné zasielanie informácií o najnovších fantasy-novinkách vo fonde a navyše možnosť prečítať si tieto novinky prednostne.

Plagát

Stretnutia klubu

 

 

 

 

 

 

 

Fond na podporu umenia