Informačné stretnutie stredoškolákov

Knižnica pre mládež mesta Košice a OZ Romaro kher – Rómsky dom pozývajú na Informačné stretnutie stredoškolákov, ktoré má pomôcť pri rozhodovaní a následne aj pri výbere kvalitného vysokoškolského štúdia. Stretnutie sa uskutoční v pobočke LitPark na Kukučínovej 2, dňa 23. októbra 2015 o 13.00 hodine. Prednášať prídu Dagmar Kusá, koordinátorka štúdií na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, Gregory Fabian, medzinárodný konzultant v oblasti ľudských práv a Stanislava Dzuriková, koordinátorka štipendijného programu Rómskeho vzdelávacieho fondu na Slovensku. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015. Za obsah tohto workshopu je výlučne zodpovedný Romano kher – Rómsky dom.

Fond na podporu umenia