fb

Nezábudky z Devína

Žiačky zo ZŠ Tomášikova a ZŠ Staničná pracovali na projekte Nezábudky z Devína, ktorý prebiehal v našej knižnici v pobočkách LitPark a Nám. J. Mathého 1 v OD Mier a to v čase od marca 2015 do konca septembra 2015. Počas trvania tohto projektu čitatelia získavali informácie o osobnosti Ľudovíta Štúra a dobe, v ktorej žil. Informácie potom spracovali vo forme prezentácie, posterov, ilustrácií, každá skupinka podľa svojho. Medzi informáciami sa nachádzali aj výstrižky z novín a časopisov, ktoré písali o Štúrovi a štúrovcoch z roku 1990. Za aktívnu účasť sme dievčatá odmenili výletom na Devín.

Výletu sa zúčastnilo desať dievčat. Nočný rýchlik a skoré ráno v Bratislave.  Videli sme nočnú Bratislavu, prázdne uličky a osvetlené historické budovy. Cestou na raňajky sme sa zastavili pri Mestskej knižnici, vo výklade ktorej sme si pozreli výstavku venovanú Roku Ľudovíta Štúra. Zastavili sme sa aj na Námestí Ľudovíta Štúra. Po raňajkách sme absolvovali krátky kvíz, aby sme si osviežili vedomosti a potom hor sa na Devín. Tu nás už čakala sprievodkyňa. Oboznámila nás s históriou hradu a nezabudla ani na štúrovcov. Z hradieb sme si užili prekrásny výhľad na sútok Moravy a Dunaja, na Bratislavu, ale aj na Rakúsko. Po obede bol čas vydať sa na spiatočnú cestu. Do Košíc sme prišli v piatok večer, síce unavené ale nadmieru spokojné.
Celý projekt bol zameraný na to, aby sa čitatelia oboznámili s postavami našej národnej histórie. Trvalé vedomosti im zostanú práve vtedy ak im štúdium umocníte zážitkami a v našom prípade výletom po stopách jednotlivých osobností.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice