fb

Ruskí klasici aj francúzske riekanky pre najmenších

Knižnicu pre mládež mesta Košice navštívil Roland Forrer, francúzsky novinár, ktorý zastupuje rôzne neziskové združenia a podporuje šírenie francúzskeho jazyka na školách a univerzitách nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách bývalého socialistického bloku.
Od roku 2014 nás pán Forrer knižnicu navštívil už štýrikrát a opäť neprišiel naprázdno. Priniesol ďalších 110 nádherných knižných titulov vo francúzskom a ruskom jazyku, ktoré obohatia cudzojazyčné oddelenia v pobočkách. Ide o tituly rôznych žánrov. Sú medzi nimi obrázkové knihy a riekanky pre najmenších čitateľov aj moderné a klasické romány či detektívky pre teenagerov . Všetko sú to nové knihy, mnohé z nich vyšli len teraz, v októbri. Nechýba zastúpenie náučnej a fantasy literatúry. Ruskú literatúru reprezentuje výber beletrie pre deti a výber diel ruských klasikov. Sú to skrátené diela Dostojevského, Beľajeva, Gončarova, Zoščenka, Kuprina, Tostoja, Čechova či Turgeneva, tie určite pomôžu študujúcej mládeži.
Knižné dary poskytlo belgické neziskové združenie Križovatka latinskej kultúry (Carrefour des Cultures Romanes) a jeho sesterská organizácie Domu európskych jazykov (Maison des Langues Européennes) s cieľom podpory výučby cudzích jazykov.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice