Workshop s Osmijankom

Nezisková organizácia OSMIJANKO v spolupráci s Nadáciou ORANGE
organizuje v mesiacoch október – november 2015 cyklus čitateľských workshopov. Interaktívne tvorivé programy sú súčasťou celoslovenského čitateľského projektu zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti
žiakov na 1. stupni ZŠ.

Workshop v Košiciach sa uskutoční dňa 19.11.2015 v pobočke LitPark, Kukučínova 2, Košice so začiatkom o 9.00 hod. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť zaslaním elektronickej Prihlášky/Návratky najneskôr do 16.11.2015.

Prihláška/Návratka: http://goo.gl/forms/6ODiLiFoL8 

Plagát

Fond na podporu umenia