Moja rodina je poklad

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na výstavu výtvarných prác židovských, kresťanských a moslimských detí Moja rodina je poklad, ktorá bude sprístupnená v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach od 25. januára 2016.
Výstava ponúka 29 súťažných prác detí vo veku 7 až 14 rokov, ktoré znázorňujú ich rodiny. Výtvarná súťaž bola vyhlásená v rámci projektu Kalendár troch náboženstiev a jej organizátormi sú Katowická arcidiecéza, Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Katowiciach, Poľská autokefálna pravoslávna cirkev v Sosnovci, Židovská náboženská obec v Katowiciach a Centrum kultúry a dialógu DOHA v Katowiciach. Dvanásť najvýstižnejších detských prác neskôr vytvorilo ilustračný základ pre Kalendára troch náboženstiev - kresťanského, židovského a moslimského, ktorý informuje o všetkých cirkevných sviatkoch každého z týchto troch náboženstiev a ktorý tvorí súčasť výstavy. Výstava bude v priestoroch knižnice k dispozícii do 8. februára 2016.

Fond na podporu umenia