Týždeň mozgu 2016

Tak ako každý rok v marci, aj tento rok Slovensko oslavuje Týždeň mozgu. Partnerské organizácie nielen na Slovensku, ale aj po celom svete vtedy organizujú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o najdôležitejšom ľudskom orgáne - mozgu. V tomto roku sa Slovensko do akcie zapojí po deviatykrát, v týždni od 14. do 20. marca 2016 a my sme túto akciu podporili v stredu 16. marca 2016 v pobočke LitPark. V spolupráci s odborom Podpory zdravia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sme sprostredkovali v čase od 8.00 do 11.00 hod. prednášky zamerané na problematiku mentálneho zdravia, kognitívny tréning mozgu a tvorivé aktivity určené pre študentov stredných škôl. Prednášok sa zúčastnili študenti Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Fotogaléria

Fond na podporu umenia