Stretnutie s poéziou

Knižnica pre mládež mesta Košice vo štvrtok 9. júna 2016 so začiatkom o 17.00 hod. pozýva milovníkov poézie do pobočky LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach na autorský večer doplnený o výstavu kníh z produkcie vydavateľstva Modrý Peter.
V dňoch od 9. – 12. júna 2016 bude v Košiciach a v Levoči prebiehať 10. ročník festivalu slovenskej poézie, ktorého organizátorom je vydavateľstvo Modrý Peter.

„Toto vydavateľstvo sa venuje prevažne vydávaniu pôvodnej slovenskej poézie, kníh pre deti a literárnovednej literatúry a tiež propagácii slovenskej literatúry v zahraničí”, informuje Iveta Hurná, riaditeľka knižnice. „V rámci festivalu sa v pobočke LitPark uskutoční literárny večer, ktorý našim návštevníkom sprostredkuje stretnutie s poéziou a jej autormi. Našimi hosťami budú Andréa Jarmai z Kanady, Juraj Briškár, Ľuboš Bendzák, Miroslav Brück, Erik Markovič, Ladislav Lipcsei a Peter Milčák.“
Andréa Jarmai je poetkou a editorkou, žijúcou v Toronte. Jej diela vyšli v Kanade, USA, Anglicku, Írsku a Japonsku. Okrem písania sa venuje spevu a hre na gitare v skupine Fooliar, pre ktorú tiež skladá hudbu a píše texty. Vo vydavateľstve Modrý Peter jej v roku vyšiel výber z básní pod názvom Prípravná čiara. Juraj Briškár vydal knihy aforizmov Mlčanie, Chôdza v Oriente, Autumnal furniture, Symetrické pozorovania, knihy esejí Elementárne situácie v literatúre, Poetika zmyslového vnímania a prózu Sprievodca nezrozumiteľnosťou. Ľuboš Bendzák vo svojich básnických zbierkach Básne pre Soňu Marmeladovovú, Zápisky z čudného domu a Vytrvalosť sivej zachytáva okamihy pravdy, nadčasovej múdrosti a úprimnosti vychádzajúcej z hĺbky autentického zážitku. Básne Miroslava Brücka boli preložené do bulharčiny, francúzštiny, chorvátčiny, maďarčiny a poľštiny. Okrem deviatich kníh poézie vydal dve prózy, posledná vyšla pod názvom Podstata rieky. Erik Markovič v roku 2011 získal III. miestom v medzinárodnej poľsko-slovenskej súťaži poézie Sen o Karpatoch a následne aj ocenenie v prestížnej súťaži Básne 2011 Asseco Solutions. Je autorom po-postmodernej filozoficko-literárnej koncepcie palintropickosti a súvisiaceho literárneho manifestu. Daniel Hevier o ňom napísal, že je najmä básnikom bytostným, rýdzim, bez ochoty robiť kompromisy či už voči čitateľovi alebo literárnej prevádzke. Ladislav Lipcsei je laureátom viacerých významných literárnych súťaží. Peter Milčák v roku 1991 založil v Levoči vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa špecializuje na vydávanie pôvodnej slovenskej poézie. Postupne sa záber vydavateľstva rozšíril aj na prekladovú poéziu, literárnu vedu a niektoré ďalšie oblasti spojené s literatúrou alebo jazykovedou. V rokoch 1992 – 2008 pripravil Peter Milčák pre svoje vydavateľstvo viac ako šesťdesiat knižných projektov s prevažným podielom pôvodných autorských zbierok slovenských básnikov a poetiek. Vydal tiež cudzojazyčné antológie slovenskej poézie v angličtine (Not Waiting for Miracles, 1993), v nemčine (Blauer Berg mit Höhle, 1994), vo francúzštine (Les Jeux Charmants de l`Aristocratie, 1996) a v poľštine (Pisanie, 2006). Počas autorovho pôsobenia v Kanade vyšli preklady básnických výberov J. Buzássyho, I. Laučíka, J. Skácela a I. Osojnika. Vydavateľstvo organizuje v Levoči festivaly poézie. V súčasnosti Peter Milčák realizuje pracovné aktivity striedavo na Slovensku a v Kanade. Žije v Levoči.

Plagát

 

 

 

Fond na podporu umenia