fb

Noc najčitateľskej triedy v ZOO

„Čítať sa oplatí“ - o tom vedia svoje štvrtáci zo ZŠ Polianska, ktorí sa aktívne zapojili do náučného cyklu podujatí, v rámci ktorého pracovali so slovenskými povesťami. Pretože sú to deti, ktoré okrem kníh majú veľmi radi aj zvieratá, odmenou za celoročnú čitateľskú prácu bola Noc v ZOO. Spolu so svojou triednou učiteľkou Blaženou Ihnátovou a knihovníčkou Renátou Hlivkovou strávili za odmenu noc z piatka 24.6. na sobotu 25.6.2016 v košickej ZOO.

Okrem zaujímavej prehliadky ich čakala aj ukážka práce sokoliarov a večerná opekačka. Pretože to bolo podujatie pre čitateľov, nechýbali ani zaujímavosti z encyklopédií o zvieratách. Deti prejavili svoje vedomosti, zručnosti a hlavne postreh pri riešení kvízu i zábavných súťažiach, napr. pretekoch slimákov. Po večernej opekačke, ktorú si spestrili spevom a hrou na gitare, nasledoval nočný pochod odvahy. Prehliadka ZOO pri svetle bateriek je neopísateľná. Na konci cesty všetkých odvážlivcov čakal sladký poklad. Spať sa veru nikomu nechcelo, radšej sledovali nočnú oblohu, plnú hviezd.
„Ďakujem všetkým, ktorí nám umožnili takýto nádherný zážitok. Celá zoologická záhrada bola iba pre nás, dostali sme sa aj do priestorov, kam sa bežný návštevník nedostane. Bolo to fantastické,“ povedala na záver p. učiteľka Blažena Ihnátová. A deti? Tým sa veru domov vôbec nechcelo.

Fotogaléria

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice