fb

SÚŤAŽ - MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA 2016

OTÁZKY PLATNÉ V TÝŽDNI 25.-31.7.2016:

1. Ktorý zo slovenských autorov, ktorí sa v tomto roku zúčastnili Mesiaca autorského čítania je držiteľom Ceny Karla Čapka?

2. Ktorý z prítomných autorov povedal, že "stále píše ten istý román"?

ODPOVEDZ A VYHRAJ!

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje súťaž o knižné odmeny pre aktívnych festivalových návštevníkov Mesiaca autorského čítania 2016.

Súťaž pozostáva z otázok zameraných na informácie o hosťoch aktuálneho ročníka projektu, ktoré budú postupne zverejňované na webovej a facebookovej stránke knižnice v termínoch 11. júla, 18. júla a 25. júla 2016.

Výhercovia budú losovaní 18. júla, 25. júla a 3. augusta 2016. 

Svoje odpovede môžete zasielať e-mailom na adresu sutazekniznica @ gmail.com, alebo osobne vhodiť do zberného boxu v pobočke LitPark, v požadovanom termíne (najneskôr posledný deň daného týždňa) teda do 17. júla, 24. júla a 31. júla 2016.  

Priebeh súťaže:

1. kolo - otázky zverejnené 11.7.2016, správne odpovede posielať do 17.7.2016

2. kolo - otázky zverejnené 18.7.2016, správne odpovede posielať do 24.7.2016

3. kolo - otázky zverejnené 25.7.2016, správne odpovede posielať do 31.7.2016

V prípade neprítomnosti na losovaní si výherca môže svoju výhru vyzdvihnúť v pobočke LitPark, preto je potrebné súčasne so svojimi odpoveďami uviesť svoje meno a mailovú adresu, alebo telefónne číslo.

Projekt Mesiac autorského čítania 2016 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Plagát

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice