fb

Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV - platný od 1.1.2015

ZÁPISNÉ 
Deti do 6 rokov (výnimka 7 r. - MŠ)        : 0,50 €
Deti od 7 – 14 rokov (výnimka 15r. - ZŠ) : 1,00 €
Deti od 15 rokov a dospelí                     : 2,00 €
ŤZP – deti a dospelí                              : 0,00 €
Jednorazové členské                             : 0,50 €

Ďalšie poplatky

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice