Výstava Európske Rozprávky

Vyše sto najreprezentatívnejších rozprávkových titulov, doplnených o 28 rozprávkových ilustrácií ponúka výstava Európske rozprávky, ktorá teraz mieri na východ, do Košíc. Zavíta do LitParku, pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej 2 v Košiciach, aby návštevníkom ponúkla možnosť zoznámiť sa rozprávkami rôznych európskych krajín.

Výstava bude v LitParku slávnostne sprístupnená vernisážou v stredu 7. septembra 2016 o 10.00 hodine. „Je charakteristická nielen svojou európskou témou ale aj formou.

Predstavuje totiž rozprávkové knihy krajín Európy napísané v rôznych európskych jazykoch a ilustrované umelcami týchto krajín“, hovorí o výstave Iveta Hurná, riaditeľka knižnice. Súčasťou výstavy je rovnako interaktívna rozprávková mapa Európskej únie, na ktorej si deti môžu otestovať svoje znalosti. „Výstava vznikla pri príležitosti nášho predsedníctva v Rade Európskej únie s cieľom poukázať na podobnosti národných tradícií a kultúr jednotlivých štátov Európy. Teší nás, že máme možnosť ju predstaviť ako prví po tom, čo bola predstavená v Bratislave, v rámci zahájenia slovenského predsedníctva“, informuje ďalej Iveta Hurná. „Expozícia výstavy zahŕňa nielen úžasné rozprávkové knihy reprezentujúce bohatú ľudovú tvorivosť jednotlivých členských krajín EU ale navyše aj krásne ilustrácie ich autorov, ktorí boli ocenení na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU“, upresňuje riaditeľka knižnice. „Srdečne pozývam všetkých, veľkých, malých, najmä rodiny s deťmi.“
Výstava, ktorú sprostredkovala Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti bude návštevníkom košickej knižnice k dispozícií až do svojho následného odchodu do Bruselu, v októbri. Slávnostnej vernisáže sa zúčastní Hana Ondrejičková, vedúca knižnice Bibiany, Eva Cíferská, vedúca Oddelenia knižnej kultúry BIBIANY a sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY
s kolegom Karolom Klajdáčom.

Plagát

 

Fond na podporu umenia