fb

EX LIBRIS - súťaž

Bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC – 16. ročník - Svet okolo nás

Podmienky súťaže:

Kategórie
1. Základné školy od 12 do 15 rokov - návrhy ex libris
2. Základné školy od 12 do 15 rokov - ex libris
3. Základné umelecké školy od 12 do 15 rokov - exlibris
4. Počítačová grafika od 12 do 15 rokov
5. Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov

Plagát - metodický list

Podmienky pre účasť

1. Konečnú verziu návrhu vyhotovte v čiernobielej kombinácii tušom tak, aby bolo zrejmé, pre akú grafickú techniku je navrhovaný. Návrhy možno tvoriť vyškrabovaním do tmavého povrchu.
2. Originálny exlibris vyhotovte niektorou z grafických techník linoleorez, linoleoryt, drevorez, drevoryt, plastikoryt, suchá ihla, lept, rytiny, tlač z kartónu, tlač zo šablóny, atď. v jednej alebo viacerých farbách.
3. V kategórii počítačovej grafiky budú akceptované len vami vytvorené a vytlačené grafiky.
4. Prihlásené práce do súťaže nesmú byť väčšie ako 13 x 9 cm a treba ich umiestniť do stredu rysovacieho kartónu rozmerov 21 x 15 cm (A5).
Návrh môžete vyhotoviť priamo na rysovací kartón, alebo ho vystrihnúť z iného podkladu a nalepiť na požadovaný kartón. Originálny exlibris je potrebné priamo vytlačiť, iné prevedenie nebude hodnotené!
Posielajte originály prác, nie skenované a kopírované!
5. Všetky súťažné práce musia obsahovať textovú i obrazovú časť. Je to
označenie EX LIBRIS, EXLIBRIS, Z KNÍH, KNIHA v jazyku autora, meno a priezvisko vlastníka alebo inštitúcie. Meno možno uviesť so skratkou (Jozef SOKOL - J.SOKOL). Odborná porota nebude posudzovať práce s iniciálami (napr. A.K., J.S a pod.) alebo s prezývkami – MIMI, FERI.
6. Obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme. Podrobne si preštudujte metodické pokyny a dodržiavajte ich.
7. Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 súťažné práce!
8. Všetky prihlásené práce musia byť na zadnej strane označené celým menom autora, údajom o jeho veku, adresou školy alebo odosielateľa, vhodné je uvádzať i pohlavie autora. Pri hromadných zásielkach treba pripojiť zoznam súťažiacich so všetkými požadovanými údajmi. Píšte prosím vek autora a nie školský ročník, ktorý navštevuje!
Pre kontrolu dodržania témy žiadame napísať i pomenovanie exlibrisu.
9. Korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine.
10. Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátorov spolu s právom ich vystavovania a použitia na propagačné účely a ďalšie potreby. Účastníci svojou prihláškou akceptujú podmienky súťaže.
Do súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC je možné prihlásiť iba práce, ktoré neboli súčasťou inej výstavy alebo súťaže!
11. Súťažné práce zašlite do 31. januára 2017 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika.
Neodkladajte, prosím, prihlášky súťažných prác na posledné dni, komplikujete tým prácu usporiadateľov.
12. Hodnotiaca porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú cenu či ocenenie, ak v danej kategórii súťažné práce nedosiahnu zodpovedajúcu úroveň. Najlepšie práce 16. ročníka budú vystavené na samostatnej výstave, zaradené do putovných výstav alebo publikované. Práce, ktoré nespĺňajú vypísané kritériá, budú z hodnotenia vylúčené.
13. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 6. októbra 2017 v Hlohovci.

Podrobnosti oznámia organizátori oceneným účastníkom samostatnou pozvánkou. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine, v odborných časopisoch, na stránke www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.

Ďalšie informácie získate na tel.č. 033/7424657, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice