fb

HRAvo čítame S OSMIJANKOM 2016

Nezisková organizácia OSMIJANKO založená s cieľom pomôcť deťom stať sa čitateľom natrvalo už dávnejšie vytvorila zábavného spoločníka - Osmijanka. Ten za deťmi prichádza z rozprávky a jeho rozprávkové srdce
i kapsička sú plné básničiek, povedačiek, hádaniek, povestí, bájok, rozprávok a napínavých i humorných príbehov. Deťom z nej vždy vyberá a ponúka presne to, čo v každom vývinovom období detská duša potrebuje.

HRAvo čítame S OSMIJANKOM aj v roku 2016

 

V aktuálnom 13. ročníku súťaže Osmijanko pozýva čitateľov odhaliť tajomstvá nekonečnej literárnej záhrady. Za pomoci lupy spolu vystopujete osem miest - zákutí, kde Vás zakaždým čakajú dve úlohy. Stačí, ak vyriešite jednu z nich a vaše práce budú zaradené do hodnotenia odbornej poroty a vy môžete získať knižné poukážky a tiež celodenný výlet pre celý súťažný kolektív. Viac informácií získate u svojej knihovníčky, alebo na www.osmijanko-ba.sk

Súťažné úlohy sa riešia od novembra 2016 do apríla 2017 a vyplnené súťažné zošity je potrebné zaslať do 30. apríla 2017. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1. júna 2017. 

Čítanie s Osmijankom je dlhodobý projekt na rozvoj čítania a na dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov mladšieho školského veku oslovuje deti vo veku, keď sa u nich vytvára a formuje trvalý vzťah ku knihe. Vytvára konkrétne príťažlivé programy na rozvíjanie detského čitateľstva, do ktorých sa zapájajú významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života aj profesionálne inštitúcie ako galérie, knižnice, múzeá, divadlá a iné. Oslovuje renomovaných spisovateľov a ilustrátorov, organizuje hodnotné stretnutia so žiakmi, poriada semináre o čítaní s pedagógmi. Súčasťou projektu je aj vydávanie kníh, ktoré podporujú kreativitu dieťaťa a umožňujú mu hravo pracovať s literárnym textom.

 

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice