fb

Tvoja správna voľba

Cieľom projektu správna voľba je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 - 10 rokov, s využitím inovatívnych prístupov práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. 

Realizácia projektu: 25.10. - 11.11.2016

Miesto realizácie: pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice - LitPark

Plagát

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice