Nakupovali sme nové knihy pre deti


Knižnica pre mládež mesta Košice rozširuje svoj fond o najnovšie knižné tituly. Spolu až 1.444 nových kníh rôznych literárnych žánrov, výrazne obohatí police v oddeleniach detskej literatúry práve pred Vianocami, aby tým potešili mladých čitateľských nadšencov.

Knižnica pri každom výbere a nákupe berie ohľad na individuálnu potrebu pobočiek a skladbu čitateľov. O tých najnovších knižných prírastkoch v policiach informuje zástupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice, Kamila Prextová: „Keďže sa vo svojej práci zameriavame predovšetkým na detského čitateľa, využili sme projekt Fondu na podporu umenia - Kvalitné knihy pre deti a mládež, aby sme ešte viac rozšírili ponuku pre našu prioritnú vekovú skupinu, deti od 6 do 15 rokov.“ Svoj fond však knižnica dopĺňa počas celého roka. Jej cieľom je ponúknuť čitateľom vždy to najkvalitnejšie z pôvodnej slovenskej a rovnako i z prekladovej literatúry. Len za rok 2016 je bohatšia o takmer 6.000 zväzkov. „Nie je to ale jednoduché. Máme až 21 pobočiek, na ktoré pri nákupe musíme myslieť. Pokiaľ chceme, aby sa knihy dostali ku všetkým čitateľom a v dobe, keď sú ešte považované za novinky, musíme nakupovať multiplicitne. Je to finančne náročné a musíme naozaj veľa premýšľať a kalkulovať, aby fond v pobočkách nestarol a nestrácal na svojej príťažlivosti.“ Aktuálne knižnica vďaka projektu doplnila 146 rôznych knižných titulov, z ktorých sa v rôznych kombináciách zakúpilo 1.444 kusov. Deti sa tak aj pred Vianocami môžu tešiť z nových rozprávkových, fantazijných, dobrodružných aj detektívnych príbehov. „Najviac je dopyt po rozprávkach a príbehoch o deťoch a samozrejme stále najpopulárnejšou zostáva fantazijná literatúra. Pri výbere sme ani tentokrát nevynechali čoraz viac obľúbený komiks, zábavnú poéziu i náučnú literatúru, ktoré rovnako prispievajú k uspokojeniu vzdelávacích, informačných a čitateľských potrieb našich mladých čitateľov.“ Knižnica sa na konci roka môže pochváliť fondom v počte 220.717 knižničných jednotiek. Navštevuje ju 11.766 čitateľov, ktorí si do polovice decembra vypožičali 215.833 kníh.

Nákup literatúry bol v rámci projektu financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

 

Fond na podporu umenia