Konferencia (ne)obyčajných rodičov


Tí, ktorí sa starajú o malé deti patria medzi naše národné poklady.
A nepočujú to dosť často. Je to tak, sú hrdinovia: formujú zdravé a múdre bytosti napriek nedostatku spánku a napriek horiacim termínom v práci.

Práve preto sme pripravili miesto, ktoré im pomôže zastaviť a spomenúť si čo je vo výchove naozaj dôležité. Ich sprievodcami budú odborníci, ktorí sa v oblasti detskej duše pohybujú denne s láskou a porozumením. Chceme, aby tí, ktorí sa starajú o malé deti (rodičia, vychovávatelia a učitelia) dostali priestor skúšať to a robiť chyby, a aby sa potom vrátili domov plní síl.

O udalosti:
Pozývame Vás na Konferenciu (ne)obyčajných rodičov, ktorá sa uskutoční 28.10.2017 v Košickom Kulturparku /KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE - LitPark, areál Kasární/ Kulturparku

Hlavný zámer:
Informovať rodičov a opatrovateľov o najnovších výskumoch v oblasti duševného vývinu dieťaťa a pomôcť im použiť tieto poznatky v bežnom živote.

Organizátori:
Čítajme si spolu, o.z. - dlhodobo sa venuje propagácii čítania a jeho vplyvu na vývin dieťaťa
Knižnica pre mládež mesta Košice - podujatie podporí organizačne a odborne

Ciele:
Vytvoriť podujatie, venované aktuálnym vedeckým výskumom o vplyve čítania na zdravý kognitívy a emotívny vývin dieťaťa.
Podujatie prepojiť s výstavou kvalitných domácich a v budúcnosti aj zahraničných vydavateľov detskej knihy.
Dlhodobým cieľom je vytvoriť v Košiciach tradíciu nového festivalu kvalitnej detskej knihy, ktorý na Slovensku absentuje.

Cieľové skupiny:
Rodičia, učitelia a vychovávatelia detí do 8 rokov, tj. všetci, ktorým záleží na rozvoji detskej kreativity a zdravom sebavedomí, ktoré je odrazom "sčítaného" dieťaťa. (Upozornenie: podujatie nie je určené pre deti. Je o deťoch, no zameriava sa na rodičov.)
Slovenskí a v ďalších rokoch aj zahraniční vydavatelia detskej knihy.
Výrobcovia edukatívnych hračiek a edukatívnych mobilných aplikácií.

Organizácia podujatia:

Prednášky odborníkov európskeho významu
Prvú časť podujatia tvorí päť prednášok odborníkov európskeho formátu na tému vývinu dieťaťa a vplyvu čítania a hry na jeho kongitívny, sociálny a emotívny vývin.
Semináre a interaktívne workshopy
Druhú časť tvorí séria desiatich praktických workshopov. Na nich dostanú rodičia priestor stať sa deťmi a vyskúšať si na vlastnej koži vhodné a podnetné postupy.
Výstava vydavateľov detskej knihy
Paralelným podujatím je nultý ročník výstavy vydavateľov súčasnej slovenskej detskej knihy, takisto v priestoroch Kulturparku.

Súčasťou dňa je aj výstava kvalitných detských kníh, a takisto tvorivé dielne pre deti so starými rodičmi, aby im deň bez mamy/tata rýchlejšie ubehol.

 

Fond na podporu umenia