fb

Motivačné aktivity 2017 - hostia

Christiane Bornettová, diplomovaná knihovníčka
Pracuje v berlínskej mestskej knižnici Humboldt-Bibliothek ako koordinátorka pre prácu s deťmi a mládežou. Dlhý čas pracovala na knižničnom projekte Kinder werden WortStark v berlínskych štvrtiach Friedrichshain a Kreuzberg, Aktuálne sa už dva roky venuje projektu s ťažiskom na digitálnych médiách pri motivovaní k čítaniu. Zároveň je moderátorkou pracovnej skupiny berlínskych verejných knižníc zaoberajúcej sa touto témou. V rámci prebiehajúceho seminára predstaví svoju prácu s detským čitateľom prostredníctvom podujatia pre druhý ročník ZŠ, Snehovobiela rukavica a prezentáciou Literárna mediácia a podpora čítania v mestskej knižnici Reinickendorf ako príklad ponuky na vzdelávanie vo verejných knižniciach v Berlíne v kontexte digitálnych premien.

Fodor Péter
Osvetový pracovník, knihovník, historik, doktor filozofie a univerzitný docent. Od roku 1968 pôsobil v riadiacich funkciách v rôznych kultúrnych inštitúciách. Pracoval tiež ako pedagóg vo viacerých vysokoškolských inštitúciách. Od roku 1998 je riaditeľom knižnice v Budapešti (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár). V rokoch 2003-2015 zastával funkciu predsedu združenia knižníc a IT ( Informatikai és Könyvtári Szövetség). V súčasnosti je kurátorom zbierky národného kultúrneho fondu (Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégium).

Dienes Éva
Pracuje ako vedúca detského oddelenia v Dračej detskej knižnici, ktorá je súčasťou regionálnej knižnice v Budapešti (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár). Je propagátorkou čítania klasickej i súčasnej detskej a mládežníckej literatúry, pričom s obľubou sprostredkúva tisícročné múdrosti rozprávok. V rámci podujatia Hľadanie pokladu sa venuje mediálnej výchove. Pracuje s rôznymi knižnými žánrami a vedie deti a mládež k mediálnej gramotnosti. Učí ich ako sa majú orientovať, pracovať a získavať informácie dostupné z médií.

Kaszás Veronika
16 rokov pracovala na detskom oddelení v centrálnej knižnici Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, v súčasnosti druhý rok vedie pobočku FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtár. Vyštudovala dramatickú pedagogiku. Do svojich podujatí pre školákov a škôlkarov s obľubou vkladá vlastné zážitky a pri prenesených vyučovacích hodinách na rôzne témy, literárne diela či historické udalosti, v zmysle požiadaviek škôl, využíva interaktívne divadelné pomôcky a prvky dramatickej výchovy.

Szabó Eszter
Knihovníčka, organizátorka vzdelávacích podujatí, členka skupiny spolupracujúcich pobočiek regionálnej knižnice v meste Eger (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár). Pripravuje a realizuje rôzne knižničné podujatia pre všetky vekové skupiny, no najradšej sa zameriava na tínedžerov. Jej mottom je: Zážitkové aktivity, bezprostrednosť a otvorenosť.

Csépányi Zoltán

Je knihovníkom regionálnej knižnice Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, v maďarskom meste Eger. Okrem poskytovania klasických výpožičných služieb sa zaoberá aktualizáciou fondu v kútiku pre tínedžerov (TiniZug), ďalej sa orientuje na prácu s mladou čitateľskou generáciou, tzv. mladými dospelákmi, pre ktorých vymýšľa a usporadúva pestré programy. Je tiež programovým spolukoordinátorom celonárodnej súťažnej hry na podporu čítania A Nagy Könyves Beavatás, akási Veľká knižná “pasovačka“.

Jana Poláková
Vyštudovala Vyššiu odbornú školu Knihovníckych a informačných služieb v Brne a následne magisterský obor Muzeológia so zameraním na múzejnú pedagogiku na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti pracuje v Knižnici pro deti a mládež Knižnice Jiřího Mahena v Brne, kde se okrem iného venuje tvorbe a realizácii vzdelávacích programov pre deti a žiakov MŠ a prvého a druhého stupňa ZŠ a handicapovaných.

Iveta Cehelská
Vyštudovala českú filológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, hneď po ukončení štúdií v roku 2011 sa začala venovať knihovníctvu. Už od začiatku svojej praxe sa zajímala o prácu s dospievajúcimi čitateľmi a aktívne sa podieľla na natáčaní videí a propagáciu knihovníckych akcií pre verejnosť. V súčasnej dobe je vedúcou Knižnice pro deti mládež v Knižnici Jiřího Mahena v Brne, kde sa spoločne s kolegami snaží vytvárať zajímavé aktivity a programy na podporu čítania pre všetky vekové kategórie.

Ľudmila Hrdináková
Pracuje ako vedecký pracovník na Katedre knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje dramatizáciu literárnych textov pri práci s detskými používateľmi a problematike čítania resp. nečítania mládeže. Je považovaná za renomovanú odborníčku v uvedenej oblasti. Vydala knihu Tajomstvo rozprávok, ktorá obsahuje súbor textov o rozprávkach pre učiteľov, rodičov a prílohu pracovných listov a vymaľovánok pre deti. Na seminári pomôže s odbornou analýzou jednotlivých odprezentovaných podujatí.

Tibor Hujdič alias pán Mrkvička, bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase. Je propagátorom čítania detí a deťom, vedie semináre pre knihovníkov o práci s detským čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a je nadšeným čitateľom všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať.

Helena Mlejová 
V rokoch 2004 – 2009 som študovala na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Od apríla 2009 pracuje v Mestskej knižnici v Bratislave na Úseku metodiky a koordinácie.
Ako samostatný riadiaci zamestnanec pre oblasť automatizácie a elektronizácie sa zaoberá všetkými procesmi súvisiacimi s fungovaním knižnično-informačného systému, venuje sa správe webového sídla knižnice, elektronickým informačným zdrojom, sociálnym sieťam. Zároveň sa podieľa na metodickej podpore knižničných činností.
V júli 2017 navštívila knižnice v rôznych štátoch a mestách USA. Teraz príde, aby sa s nami podelila o svoje postrehy a inšpirácie v rámci knižničných aktivít formou prezentácie na tému Americké knižnice pre deti a mládež.

Natália Malíková
Knihovníčka, od roku 2012 pracuje v Knižnici pre mládež mesta Košice, v pobočke LitPark a aktuálne ukončuje štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, odbor Predškolská a elementárna pedagogika.
Literatúra a práca s detským čitateľom je pre ňu radosťou a vášňou. Je presvedčená, že detský knihovník sa vie k svojmu mladému čítateľovi priblížiť, len keď si v sebe uchráni kúsok dieťaťa po celý život. Na seminári predvedie s kolegyňou Gabikou Kuncovou vzorové podujatie (Ne)obyčajná tvár.

Gabriela Kuncová

V roku 2014 ukončila vysokoškolské štúdium 1.stupňa. Od roku 2015 je zamestnankyňou Knižnice pre mládež mesta Košice a pracuje v špeciálnej pobočke - Nezábudka, ktorá je zameraná na prácu s hendikepovaným detským čitateľom. Práca s deťmi a detskou literatúrou ju inšpiruje stále k novým podujatiam, o ktoré sa neváha podeliť s deťmi v špeciálnych školách či detskej nemocnici. Rovnako zastupuje knižnicu v rámci rôznych súťažných prehliadok, kde dostáva priestor vyniknúť jej kreativita a tvorivosť.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice