Motivačné aktivity s detským čitateľom 2017 - záver

Množstvo nápadov a osobných skúsenosti, ktoré odzneli v košickej knižnici na siedmom ročníku medzinárodného odborného seminára Motivačné aktivity s detským čitateľom malo pomôcť a inšpirovať knihovníkov a pedagógov pri ich práci s knihou a deťmi.

Priviesť dnešné deti a mládež k čítaniu je náročnou úlohou. Vedia o tom svoje učitelia i knihovníci a začínajú si to uvedomovať už aj samotní rodičia. „Každoročne robíme naozaj množstvo podujatí, aby sme oslovili svojich mladých čitateľov. Tie ich musia nielen zabaviť, ale i priviesť k samotnému čítaniu. Vymýšľať však zakaždým niečo nové, je časom čoraz náročnejšie a preto aj my potrebujeme niekde získať nové inšpirácie, rady i spôsoby ako napredovať“, hovorí za organizátora seminára Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice.

„Ideálny spôsob ako to urobiť, je stretnúť sa a vymeniť si navzájom svoje skúsenosti. Práve na to slúži tento náš seminár. Je ideálnou príležitosťou naučiť sa niečo nové od kolegov a zároveň posunúť ďalej vlastné nápady.“ Aktuálny ročník mal opäť vysoké predpoklady tieto ciele naplniť, veď jeho program ponúkol nielen ukážkové podujatia pre rôzne vekové kategórie detského čitateľa, ale navyše ich predstavili doma považovaní zahraniční prednášajúci. „Mali sme tu skvelých detských knihovníkov z Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska. Christiane Bornett, ktorá k nám priletela vďaka podpore Goetheho inštitútu BRATISLAVA z Berlína, ukázala ako u nich vo verejných knižniciach vzdelávajú napríklad prostredníctvom digitálnych médií. Od maďarských kolegov z Budapešti a Egeru sme sa zase dozvedeli ako fungujú knižnice u nich a mňa teší, že sa nám zároveň s pánom riaditeľom, Péterom Fodorom podarilo dohodnúť aj ďalšiu spoluprácu s naozaj veľkou budapeštianskou knižnicou.“ Nemenej inšpirujúce boli podujatia českých a domácich knihovníčok, či odborné rady Ľudmily Hrdinákovej z Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave „Sme namotivované a plné nápadov, ktoré nám vydržia určite po celý rok. Musím ale priznať, že okrem toho, že už o týždeň vstupujeme do náročného knižničného projektu Vianočná knižka sa otvára, už teraz začínam rozmýšľať ako by sme mohli naplniť ten ďalší ročník seminára. Určite je tomu tak aj preto, že návštevníci seminára, ktorí prišli z celého Slovenska, nešetrili pochvalnými slovami a to nielen na aktuálne podujatie, ale vôbec na fungovanie našej knižnice, z ktorej sa aj prostredníctvom takýchto projektov stáva akési prirodzené centrum práce s detským čitateľom “, dodáva Iveta Hurná.

Fotogaléria

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie finančne podporili Goetheho inštitút Bratislava a Slovenská asociácia knižníc.

Fond na podporu umenia