fb

Metodický deň učiteľov I.stupňa ZŠ


Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na celomestský metodický deň učiteľov I.stupňa ZŠ: 

Práca s knihou na hodinách Slovenského jazyka a literatúry,
ktorý bude prebiehať v piatok 1.februára.2013 so začiatkom o 9.00 hod. v Centrálnej požičovni Knižnice pre mládež mesta Košice na Tajovského 9 v Košiciach.


Program:

Obrázok detí- Knižnica pre mládež mesta Košice – história, zameranie, ciele, 

- Ukážky modelových hodín pre 1. - 4. ročník Základných škôl – predmet Slovenský jazyk a literatúra: Škriatok Fon čľap-čľap žijúci v knižnici,
Slovíčkovo,
Nezblázni sa, mamička,
Analfabeta Negramotná.

 

 

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice