Číta celá rodina 2013 - hostia festivalu

Ivona Březinová (1964) “Nie je všetko čierne alebo biele, pekné alebo škaredé.”

Najúspešnejšia česká autorka detských kníh v súčasnosti, pasovaná deťmi za nositeľku Rádu krásneho slova, členka IBBY (Spoločnosť priateľov knihy pre mládež) a Obce českých spisovatelů. Jej knihy sú pravidelne oceňované. Vydala cez 80 titulov a písaniu sa venuje aj ako pedagogička, na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Prahe vedie katedru tvorivého písania. Nebavilo by ju písať iba rozprávkovo ladené príbehy. Svet detí je plný problémov rovnako ako svet dospelých. Hrdina knihy môže naučiť dieťa alebo dospievajúceho človeka o veciach premýšľať a riešiť ich. Preto píše o veciach ako sú závislosti, Alzheimerová choroba, či o chlapcovi na vozíčku, o deťoch z detského domova, o rasovej netolerancii.
• 24.10.2013 (štvrtok)
09:00 Otvorenie festivalu spojené s otvorením novej pobočky knižnice a Múzea detskej knihy, Kasárne/Kulturpark s Ivonou Březinovou, Gabrielou Futovou a Tiborom Hujdičom
11:00 Čarovná Ivona Březinová s dcérou Veronikou; ZŠ Jenisejská 22
15:00 Čarovná Ivona Březinová s dcérou Veronikou; Detská fakultná nemocnica
• 25.10.2013 (piatok)
09:00 Čarovná Ivona Březinová s dcérou Veronikou; ZŠ Belehradská 21
11:00 Čarovná Ivona Březinová s dcérou Veronikou; ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21
• 26.10.2013 (sobota)
14:00 Čarovná Ivona Březinová s dcérou Veronikou; moderuje Zuzana Belková Kasárne/Kulturpark – nová knižnica
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

 

 Gabika Futová (1971) “Písaním som si splnila svoj detský sen.”

Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Prešove (1985 – 1989) vyštudovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989 – 1993). Pracovala ako administratívna pracovníčka. Je ústrednopu metodičkou pre prácu s deťmi a mládežou v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Žije Prešove. Jej tvorba vychádza v ústrety detskej potrebe vzrušujúceho veselého čítania. V rámci napínavého deja zároveň nenápadne orientuje čitateľa v hodnotách často zložitých medziľudských vzťahov. Deti jej zo všetkých rozprávkových bytostí pripadajú najzaujímavejšie, keď píše o nich, nemusím si ani veľmi vymýšľať - stačí pozorovať a počúvať... Známe sú jej knihy ako Naša mama je bosorka!, Štyri kosti pre Flipra, Poškoláci, Dokonalá Klára, Brata musíš poslúchať.
• 24.10.2013 (štvrtok)
09:00 Otvorenie festivalu spojené s otvorením novej pobočky knižnice a Múzea detskej knihy, Kasárne/Kulturpark s Ivonou Březinovou, Gabrielou Futovou a Tiborom Hujdičom
11:00 Nejdem a basta! Beseda s Gabrielou Futovou; ZŠ Družicová 4
14:00 O troch grošoch. Komunitné podujatie s Gabrielou Futovou; Kultúrne stredisko, Budapeštianska 30, sídl. Ťahanovce
• 25.10.2013 (piatok)
09:00 Nejdem a basta! Beseda s Gabrielou Futovou; ZŠ Starozagorská 8
11:00 Nejdem a basta! Beseda s Gabrielou Futovou; ZŠ Postupimská 37
17:00 Rozruch medzi poškolákmi. Večerníčkové čítanie s Gabrielou Futovou; Nám. J. Mathého 1, OD Mier

Petra Nagyová-Džerengová (1972) „Okrem trpezlivého sedenia na zadku by mal spisovateľ veľa čítať a tiež sa naučiť počúvať. A nemal by čakať na múzu, tá zavíta, keď uvidí, že to myslíte vážne.“

Od svojich osemnástich žije v Bratislave, kde vyštudovala obchodnú fakultu na Ekonomickej univerzite. Pracovala ako letuška, redaktorka, moderátorka, scenáristka, predavačka zeleniny aj ako obchodný zástupca. V súčasnosti zastáva funkciu viceprimátorky Bratislavy. Je autorkou ženských románov a noviel s témou partnerských vzťahov súčasníkov: Chcem len tvoje dobro (2005), Za to mi zaplatíš (2006), Pozri sa na seba (2007), Nepýtaj sa, kde som (2007), a knižky pre deti Klára a mátohy (2012). Napísaním knihy pre deti Klára a mátohy si splnila svoj dávny sen. Kniha ukrýva rozkošný a trochu strašidelný príbeh, aký prežívajú vari tisíce detí na celom svete.
• 25.10.2013 (piatok)
11:00 Klára sa už mátoh nebojí. Petra Nagyová-Džerengová s rodinou; moderuje Zuzana Belková; Humenská 9
14:00 Klára, Mátohy a Petra Nagyová-Džerengová s rodinou; moderuje Zuzana Belková; ZŠ Čordákova 50
17:00 Ako vyzerá večerné čítanie v rodine Petry Nagyovej-Džerengovej; moderuje Zuzana Belková; Kasárne/Kulturpark
• 26.10.2013 (sobota)
12:00 Klára, Mátohy a Petra Nagyová-Džerengová s rodinou; moderuje Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark – nová knižnica
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

Peter Gajdošík (1968) „Dávam tvar otázkam - kam smerujeme... a prídeme tam vôbec? Chcem dávať ostré kontúry tušeniam súvislostí...“

Žije a tvorí v Lučenci. Štúdium: Absolvoval gymnázium v Lučenci a potom si vedomosti dva roky dopĺňal pomaturitným kvalifikačným štúdiom ekonomiky cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Práca: Momentálne pracuje ako správca počítačovej učebne na základnej škole. V mladosti písal „šuflíkovú" poéziu a pesničkové texty, občas nejaké prihrá kamarátom muzikantom. Písal články do novín a textami prispieval do humoristickej rozhlasovej relácie Sobotník. Okrem literatúry ho zaujímajú: film, počítačové hry, volejbal, digitálna fotografia, poker, vedomostné súťaže. Je autorom kníh pre deti ako napr.Pavúčikove dobrodružstvá, Zvieratko pre Tadeáša a Zverinec na siedmom poschodí.
• 25.10.2013 (piatok)
08.00 Striga zo strojovne Petra Gajdošíka; Humenská 9
10.00 Striga zo strojovne Petra Gajdošíka; ZŠ Mateja Lechkého, Ul. Jána Pavla II. 1
12.00 Striga zo strojovne Petra Gajdošíka; ZŠ Janigova 2
26.10.2013 (sobota)
13:00 Striga zo strojovne Petra Gajdošíka; moderuje Dado Nagy, Kasárne/Kulturpark – nová knižnica
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

Tibor Hujdič “Žijem si rozprávkami...“

Vlastní internetové detské kníhkupectvo. Jeho ambíciou je sústrediť sa na kvalitnú literatúru. Miluje detské knihy, číta ich sebe, svojej dcére, deťom v škôlkach, školách a knižniciach. Tie najkvalitnejšie ponúka v Detskom kníhkupectve pána Mrkvičku. Venuje sa výučbe dramatizovaného čítania. Jeho krédom je nadchnúť deti pre čítanie. Ako? „Čítať im, čítať im veľa, čítať im každý deň a hlavne čítať im skvelé knihy.“
• 24.10.2013 (štvrtok)
09:00 Otvorenie festivalu spojené s otvorením novej pobočky knižnice a Múzea detskej knihy, Kasárne/Kulturpark s Ivonou Březinovou, Gabrielou Futovou a Tiborom Hujdičom
11:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom; ZŠ Bukovecká 17
14:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom; Kasárne/Kulturpark
• 25.10.2013 (piatok)
08:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom.; ZŠ Krosnianska 2
10:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom; ZŠ Krosnianska 4
12:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom; ZŠ Bernolákova 18
15:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom; Detská fakultná nemocnica
• 26.10.2013 (sobota)
10:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom, Kasárne/Kulturpark – pavilón Foxtrot
12:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom, Kasárne/Kulturpark – pavilón Foxtrot
14:00 Veselé čítanie s Mrkvičkom. Divadelné čítanie z kníh pre deti s Tiborom Hujdičom
Kasárne/Kulturpark
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

 Silvester Lavrík (1964) „Keď píšem, píšem hlavne pre takých čitateľov, ako som ja sám. Dúfam, že som aspoň spolovice taký dôsledný autor, ako som náročný čitateľ.“ 

Narodil sa v Spišskom Štiavniku. Po štúdiách na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Neskôr založil amatérske divadelné združenie BáPoDi, kde pôsobil aj ako režisér. Po rôznych „londonovských“ peripetiách a remeselníckych zamestnaniach študoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave a pracoval ako režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave. Ako dramatický autor a režisér spolupracuje aj s profesionálnymi divadlami v Čechách. Žije a pracuje preto nielen v Spiškom Štiavniku, ale aj v Bánovciach nad Bebravou, Dolnom Kubíne, Bratislave, Zlíne, Prahe, Martine, Košiciach, Trnave, Brne, Českých Budějoviciach, Ostrave, Budapešti a i. Od roku 2000 bol umeleckým šéfom Mestského divadla Zlín, potom šéfredaktorom Slovenského rozhlasu – Rádia Devín, v súčasnosti je projektovým manažérom Rádia Litera a Rádia Klasika. Píše pod pseudonymom Hana Naglik.
• 25.10.2013 (piatok)
11:00 Kniha pre deti od A po Zet s Hanou Naglik a jej krotiteľmi; Boženy Němcovej 27, OC Merkur
14:00 Kniha pre deti od A po Zet s Hanou Naglik a jej krotiteľmi; Kasárne/Kulturpark
• 26.10.2013 (sobota)
11:00 Kniha pre deti od A po Zet s Hanou Naglik a jej krotiteľmi; moderuje Dado Nagy, Kasárne/Kulturpark – nová knižnica
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

Miriam Ryšavá (1990) ,,Donekonečna a ešte ďalej!'' - Rovnako ako hrdina rozprávky Etien, prebicyklovala celé Slovensko.

Študentka bábkoherectva na Vysokej škole múzických umení. Zahrala si už vo viacerých školských inscenáciách, napríklad vo veľmi úspešnom Boháčovi a Lazarovi (réžia: Zuzana Kollárová), v Mlokoch (réžia: Naďa Uherová), v Alici (réžia: Ivana Macková). Takisto spolupracovala na site – specific projekte Pochody v Pisztoryho Paláci (réžia: Katarína Aulitisová). Mimo školy účinkovala v predstavení Luigiho srdce (réžia: Veronika Imrichová) v Arteatre. Inscenácia Kade ľahšie vznikla na jeseň roku 2012 ako jej sólový projekt.
Uvidíme ju v autorskom predstavení Kade ľahšie. Ide o krátku monodrámu na motívy rozprávky z knihy Braňa Jobusa. Je to úsmevný príbeh, ktorý rozpráva o putovaní Etiéna, hlavného hrdinu po svete na bicykli. Dej príbehu ukazuje, ako sa pevnou vôľou a s pomocou pravej lásky dajú prekonať všetky prekážky. Predstavenie je vhodné pre deti od 5 rokov.
• 26.10.2013 (sobota)
13:00 Kade ľahšie. Dramatizácia pre deti na motív rozprávky Braňa Jobusa v podaní Miriam Ryšavej, Kasárne/Kulturpark – pavilón Foxtrot

Juraj Šebesta (1964) “Žijeme ako v komikse”

Po absolvovaní Gymnázia na Vazovovej ulici v Bratislave (1982) vyštudoval estetiku a divadelnú vedu na Filozofickej fakulte UK a VŠMU v Bratislave (1988). Vystriedal rôzne zamestnania, pracoval na Ministerstve kultúry SR (1991 – 1994), v Slovenskom rozhlase (1998 – 1999), v Divadelnom ústave v Bratislave (1999 – 2005), prednášal na Divadelnej fakulte VŠMU (1994 – 2004). Od roku 2005 je riaditeľom bratislavskej Mestskej knižnice. Žije v Bratislave. Venuje sa divadelnej a kultúrnej publicistike, prekladom hier z angličtiny, ako aj vlastnej literárnej tvorbe. Píše knihy, ktoré sa prihovárajú tomu, čo je v človeku večne mladé – napríklad ako je zmysel pre humor. Jeho romány Keď sa pes smeje a Venussha (Tažký týždeň) - určené tínedžerom, ale sú vhodné pre celú rodinu. Najviac sa bojí korupcie a arogancie.
• 25.10.2013 (piatok)
11:00 Keď sa Šebestovci smejú. Juraj a Kamila Šebestovci; moderuje Dado Nagy; ZŠ Jenisejská 22
12:30 Generácia Juraj a generácia Kamila. Juraj a Kamila Šebestovci; moderuje Dado Nagy; Tajovského 9
• 26.10.2013 (sobota)
15:00 Keď sa Šebestovci smejú. Juraj a Kamila Šebestovci moderuje Dado Nagy, Kasárne/Kulturpark – nová knižnica
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

Lukáš Tandara (1988) „Motto nemám. Ale brat mal kedysi Mottorku."

Momentálne študuje v poslednom ročníku bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave. Pochádza zo Žiliny, presnejšie z obce Turie, kde ešte stále žije so svojou rodinou. Divadlu sa venuje od svojich dvanástich rokov. Pre vyrušovanie na hodinách slovenského jazyka musel za trest navštevovať dramatický krúžok, ktorý viedla tá istá pani učiteľka. Po čase zistil, že tá pani učiteľka je super a aj to, že divadlo je super. Po čase tiež zistil, že divadlo bez ľudí, ktorí sú super nie je až také super. Preto najradšej robí super divadlo so super ľuďmi. Popritom sa venuje scénografií a výrobe bábok. Výrobe báboviek sa zatiaľ nevenuje. Účinkuje v niektorých predstaveniach divadla Ludus Bratislava a je členom trojčlenného improvizačného divadla zo Žiliny „Kapor na scéne“, ktoré sa venuje divadelnej tvorbe pre škôlkárov, školákov, stredoškolákov, vysokoškolákov aj dospelých a tiež svojimi predstaveniami zabáva aj dôchodcov. Má rád prírodu a prirodzených a prirodzene šibnutých ľudí. Baví ho písať niečo o sebe v tretej osobe jednotného čísla mužského rodu.

Návštevníkom festivalu sa predstaví v divadelnom predstavení pre deti Hanička bez rúk. Ide o príbeh o tom, ako rýchlo sa môže život človeka zmeniť, keď daruje hrsť múky... O tom, že všetko zlé je predsa na niečo dobré. Príbeh o ľuďoch dobrých aj zlých či o láske ktorej neprekáža inakosť...
Inscenácia vznikla ako jeden z autorských projektov bábkarskej katedry VŠMU. Predstavenie je sólovým výstupom jedného herca a ôsmich drevených bábok. Drevo v rukách herca ožíva v málo známej baladickej rozprávke, ktorú spísal významný zberateľ slovenských ľudových rozprávok Samuel Czambel s rozprávačom Jánom Kaščákom z Veľkého Šariša v roku 1904.
• 26.10.2013 (sobota)
11:00 Hanička bez rúk. Divadelné predstavenie pre deti na motív Slovenskej ľudovej rozprávky v podaní Lukáša Tandaru, Kasárne/Kulturpark – pavilón Foxtrot
15:00 Hanička bez rúk. Divadelné predstavenie pre deti na motív Slovenskej ľudovej rozprávky v podaní Lukáša Tandaru, Kasárne/Kulturpark – pavilón Foxtrot

Dušan Taragel (1961) „Prvá veta, prvý odsek a prvá strana sú vždy najťažšie.“

Vyučil za prevádzkového chemika, po maturite 1981 – 86 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Chemických závodoch Juraja Dimitrova (dnes Istrochema) ako strážnik, neskôr strojník, ďalej vo Vodárňach a kanalizáciách a ako hudobný redaktor v Slov. rozhlase. Od 1993 pracuje v reklame ako textár. Časopisecky publikoval od r. 1988. Debutoval knihou 14 rozprávok s čiernym humorom zo súčasného mestského života Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov(1997). Spolu s P. Pišťankom vydal knihu poviedok Sekerou & nožom (1999), ktorá zahrňuje staršie, už publikovane poviedky z rokov 1981 – 91. Je editorom a spoluautorom detektívneho komiksu Roger Krowiak (2002), zúčastnil sa na tvorbe publikácie Slovensko 002 (2002), zostavovateľ poviedkových antológií Sex po slovensky 1 –2 (2004 –05), autor textovej časti komiksu Jánoší (2006). Prekladá z angličiny (P. Guterman). Napísal scenár k celovečernému filmu Baščvanský a zať (1994).
• 25.10.2013 (piatok)
11:00 Paskudárium. Dušan Taragel s rodinou; Kasárne/Kulturpark
13:30 Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Dušan Taragel s rodinou; Nezábudka, Poľovnícka 8
• 26.10.2013 (sobota)
10:00 Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Dušan Taragel s rodinou; moderuje Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark – nová knižnica
18:00 Literárny večer s hosťami festivalu; hudba: Veronika a Martin Husovskí, moderujú: Dado Nagy a Zuzana Belková, Kasárne/Kulturpark

 

Fond na podporu umenia