Dotazník spokojnosti

Blíži sa Mesiac knihy a v rámci neho aj celoslovenská aktivita Týždeň slovenských knižníc (13. – 19.3.2017), s jednotným mottom - Knižnice pre všetkých. „Naša knižnica vždy tieto aktivity, celoslovenské či medzinárodné, pravidelne podporuje s množstvom sprievodných podujatí v každej zo svojich pobočiek. Tento rok sa chceme zamerať aj na cielené skvalitňovanie poskytovaných služieb“, hovorí Iveta Hurná, riaditeľka knižnice o zámeroch v najbližšom období. V tom má knižnici pomôcť práve spomínaný dotazník spokojnosti. Ten sprostredkuje názory, pripomienky a podnety priamo od používateľov, ktorí teraz môžu vyjadrením svojho názoru, svojej spokojnosti resp. nespokojnosti upozorniť na potrebu niečo zmeniť, vylepšiť či doplniť.

„Na základe postrehov a požiadaviek budeme môcť veľmi konkrétne reagovať na aktuálne potreby a verím, že sa vďaka tomu dokážeme posunúť tým správnym smerom, smerom k našim čitateľom.“ Dotazník je určený pre všetkých čitateľov a používateľov. „Čím viac respondentov sa ho zúčastní, s tým väčším počtom relevantných informácií budeme môcť pracovať a následne tak napĺňať očakávania našich čitateľov“, konštatuje Iveta Hurná. Práve preto dotazník knižnica rozposielala aj na všetky e-mailové adresy čitateľov.

Do prieskumu spokojnosti sa je možné zapojiť do konca marca. 

Dotazník spokojnosti

Fond na podporu umenia