oznámenie o zadávaní zákazky

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie: oznámenie

                          príloha 1

                          príloha 2

                          príloha 3

                          príloha 4

 

 

Fond na podporu umenia