Číta celá rodina

Hlavný usporiadateľ, Knižnica pre mládež mesta Košice počas literárneho maratónu ponúka množstvo zábavných podujatí a privíta zaujímavé osobnosti. Sú nimi tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania.

Program festivalu zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové a večerníčkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh a množstvo spoločenských zábavno-náučných hier. O jeho spestrenie sa každoročne postará aj prítomnosť rodinných príslušníkov festivalových hostí, ktorí na veľkú radosť prítomných čitateľov veľmi radi poodhalia aj vtipné momenty z prísne stráženého súkromia ich obľúbenej spisovateľky, či spisovateľa. 

Rodina a čítanie

Práve dôležitosť rodiny a rodinného zázemia pre správny vývin detskej osobnosti podčiarkuje Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. „Projekt Číta celá rodina organizujeme s cieľom vrátiť čítanie do rodín. Cestou týchto podporných programov sa nám úspešne darí prilákať do knižnice celé rodiny a z dlhoročných skúsenosti môžem povedať, že ich spoločný kladný vzťah ku knihám sa neskôr odzrkadľuje aj upevnením samotných vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi. Počas tohto festivalu sa snažíme čítať úplne všade, na pôde našich pobočiek, v kultúrnych strediskách, na školách, ale aj v parku či v detskej nemocnici."