Mesiac autorského čítania

Projekt Mesiac autorského čítania prebieha v mesiaci júl, v čase dovoleniek a prázdnin. Cieľom tohto významného "maratónu" večerných čítaní je ponúknuť  obyvateľom a návštevníkom nášho mesta špecifický formát literárneho festivalu. Košice sa tak stávajú  súčasťou mobilného literárneho laboratória, v rámci ktorého putujú autori zo Slovenska, Čiech a tretej vybranej hosťovskej krajiny po štyroch mestách Európy v Brne, Ostrave, Košiciach a v poľskom Wroclawe.

Mesiac autorského čítania sa každoročne koná pod záštitou Mesta Košice a primátora Richarda Rašiho. Festival počas 31 večerov každoročne predstaví viac ako 60 autorov z Čiech, Slovenska a tretej hosťujúcej krajiny. Spisovatelia, básnici, dramatici, prekladatelia predstavia svoje literárne diela a niektorí sa zviditeľnia  aj ako hudobníci. Koncentrácia osobností literárneho sveta v takom rozmere vyniesla tomuto festivalu prvenstvo v strednej Európe. Jeho korene siahajú do Brna. Od roku 2011 ho spoluorganizuje aj Knižnica pre mládež mesta Košice. Vďaka tomuto projektu si sprístupňujeme literatúru inej krajiny a máme možnosť si ju približiť.

Prínos festivalu je v prezentácií literárnej tvorby autorov rôznych krajín, rozširovanie kultúrnych a literárnych obzorov cieľovej skupiny a podpora medzinárodných vzťahov.