Týždeň mozgu

Týždeň mozgu 2013 v Knižnici pre mládež mesta Košice.

V týždni od 11. do 17. marca 2013 sa na viacerých miestach Slovenska uskutočnia prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, tvorivé dielne, besedy či dni otvorených dverí. Hlavnou témou bude samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, resp. zlyhávanie... Bude sa hovoriť o možnostiach, ako si zachovať svoj mozog fit bez ohľadu na vek a či je možné udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. Na svoje si prídu nielen dospelí, ale aj deti, študenti či seniori.

 

Čítať ďalej: Týždeň mozgu

Deň ľudovej rozprávky

Večerníčkové čítania

Knižnica pre mládež mesta Košice zaradila v mesiaci Marec 2013 do svojho programu rozprávkové podujatia venované Dňu ľudovej rozprávky (16. marec) - neoficiálnemu sviatku, ktorý sa viaže ku dňu narodenia Pavla Dobšinského (1828).

Život a tvorbu známeho zberateľa slovenských rozprávok si budú môcť deti a ich rodičia priblížiť formou obľúbených večerníčkových  čítaní. Tie ukazujú možnosti ako sa dá zatraktívniť dieťaťu čítanie, ale aj podčiarkujú dôležitosť čítania pre ich ďalší rozvoj.

Čítať ďalej: Deň ľudovej rozprávky

Súťaž s kinom

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s kinom Ster Century Cinemas v OC Galéria, Košice už tretíkrát pripravila pre svojich čitateľov súťaž o vecné ceny a voľné vstupenky na filmové predstavenia.

Súťaž prebieha vo všetkých pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice, kde čitatelia do utorka 2.4.2013 môžu odovzdávať svoje odpovede na anketovú otázku:

„Ktorá sfilmovaná kniha sa ti najviac páčila a prečo?“

Žrebovanie výhercov bude prebiehať, v rámci medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, v piatok 5.4.2013 o 20.30 hod. pred špeciálnym premietaním filmu Krúdovci pre malých „nocľažníkov“ v Ster Century Cinemas v OC Galéria.

Plagát - Pdf

O nás

Knižnica pre mládež mesta Košice

Je jedinou špeciálnou knižnicou na Slovensku orientovanou na prácu s deťmi a mládežou. V čase svojho vzniku (1955) bola prvou z pilotného projektu, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. Nakoniec ostala jedinečná svojho druhu, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa.

K jej vzniku došlo odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov – poznáme ju pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež až po jej súčasný názov - Knižnica pre mládež mesta Košice.

Na konci prvého roku svojej existencie knižnica mala jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.

Knižnica má v súčasnosti 21 pobočiek (z toho 16 školských a 5 mimoškolských). Najnovšou a najmodernejšou pobočkou knižnice je mimoškolská pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2, ktorej meno netradične vzišlo z verejne výzvy Hľadá sa meno... Jedinečnou je pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 8, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym). Služby knižnice využíva takmer 12.000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 216.900 zväzkov. Ročne knižnica eviduje viac ako 310 000 výpožičiek a pre širokú verejnosť odprezentuje až 2.800 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 136.600 návštevníkov.

Fond na podporu umenia