Motivačné aktivity s detským čitateľom

Zámerom seminára je poskytnúť priestor pre odborné stretnutie najmä detských knihovníkov a pedagogických pracovníkov s cieľom nadobudnutia nových poznatkov a zručností pri práci s detským čitateľom. Zúčastňujú sa ho lektori ako aj zahraniční knihovníci, ktorí pracujú v podobnom type knižníc,  teda so zameraním na deti a mládež.