Literárne Košice Jána Štiavnického

Dlhoročná a tradičná autorská literárna súťaž pre detských autorov, žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Vôbec po prvýkrát bola vyhlásená už v roku 1995. Naša knižnica ako hlavný organizátor v spolupráci s odbornou porotou každoročne hľadá mladé talenty a teší sa neustálemu záujmu malých básnikov aj prozaikov. Práve súťaže takéhoto typu sú veľmi potrebné na rozvíjanie talentu a usmernenie literárneho vzdelania a osobného rastu. Kvalitná a hodnotná literatúra vyrastá samozrejme na talente, ale aj na základe dostatočného literárneho poznania. Nesmierne dôležité je preto čítanie a to čítanie výberovej a kvalitnej literatúry. 
Veríme, že naši mladí autori sú si toho vedomí a že z mnohých nám v budúcnosti vyrastú spisovatelia, na ktorých budeme hrdí. Cesta literatúry je plná snov, dobrodružstiev, poznania a zážitkov a určite stojí za to sa ňou vybrať.

Spoluorganizátori literárnej súťaže:

Spoluorganizátormi akcie boli Mesto Košice, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Odborná porota:

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

PhDr. Peter Karpinský, PhD., Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Prešovská univerzita

Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Prešovská univerzita