Spoznaj svoje dieťa

„Spoznaj svoje dieťa“ je názov kampane, ktorú spúšťa Nadácia pre deti Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prostredníctvom edukačnej kampane upozornila na potreby detí na Slovensku. Kampaň trvá od 30. mája do 30. júna 2014 a sprevádzajú ju rôzne aktivity zamerané na rodičov.

Spoločnosť sa mení a menia sa i naše deti v nej. Nie sú také, ako sme boli my, keď sme boli malí. Sú samostatnejšie, istejšie, majú veľký potenciál, denne čelia meniacim sa vzťahom i hodnotám. Pri správnej podpore vedia veľmi presne formulovať svoje požiadavky, pomenovať svoje potreby, hľadať a navrhovať adekvátne, často invenčné a veľmi kreatívne riešenia, ako aj zapojiť sa do ich praktickej realizácie.

Čítať ďalej: Spoznaj svoje dieťa

Výstava Osmijanko sa sťahuje

V košickom LitParku, pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice sa 31.5.2014 skončila výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie z dielne neziskovej organizácie OSMIJANKO, ktorá bola sprístupnená v apríli počas otvorenia Dní detskej knihy 2014.
Putovnú výstavu tvorí literárno-výtvarná kompozícia vybraných súťažných prác vyše 6000 žiakov z I. stupňa základných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do 9. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! Jej cieľom je hravou formou a prostredníctvom zábavnej postavičky Osmijanka umožniť deťom stretnúť sa s poéziou, prózou, rozprávkou, povesťou aj autorským príbehom.

Čítať ďalej: Výstava Osmijanko sa sťahuje

Hádaj, pátraj s Guľkom Bombuľkom

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s miestnym úradom Košice-Sever a ZŠ Polianska 1 v Košiciach zorganizovali pre malých čitateľov, žiakov druhého ročníka, literárny zájazd do Zvolenskej Slatiny. Zájazd sa uskutoční vo štvrtok 5.6.2014 v rámci prebiehajúcej súťaže Hádaj, pátraj s Guľkom Bombuľkom, ktorú pripravila pre svojich čitateľov knihovníčka Renáta Hlivková z pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice na Námestí Jána Mathého 1.
Výlet do rodiska Márie Ďuríčkovej je pre dvadsiatich súťažiacich čitateľov ďalšou, v poradí už štvrtou etapou veľkého literárneho putovania naprieč celoživotným dielom tejto známej slovenskej spisovateľky, ktoré prebieha pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Toto putovanie sa začalo v Mesiaci knihy, v marci, zoznámením sa so životom a tvorbou autorky. Kým apríl patril Jasietke, postave z rovnomennej knihy Jasietka, s ktorou deti putovali rozprávkovou krajinou a stretávali postavičky zo slovenských ľudových rozprávok, máj im priniesol veľké maľovanie na asfalt pod názvom „Ako sa kreslí Gevenducha“. Pri kreslení tohto zábavného strašidielka z knihy o nezbedných sestrách Danke a Janke sa deti zhostili dôležitej úlohy a zahrali sa na ilustrátorov. Jún prinesie našim pátračom literárny zájazd k rodnému domu spisovateľky, ktorý hrdo nesie pamätnú tabuľu autorky a tiež stretnutie so starostkou Zvolenskej Slatiny, Máriou Klimentovou a s pani riaditeľkou, Darinou Purdekovou a jej deťmi zo Spojenej Základnej a materskej školy Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. Stretnutie s deťmi spestrí spoločné čítanie, ktorým košické a slatinské deti podporia práve prebiehajúci celoslovenský detský čitateľský maratón „Čítajme si...“, organizovaný Linkou detskej istoty pri SV pre Unicef.

Čítať ďalej: Hádaj, pátraj s Guľkom Bombuľkom

Deň ruského jazyka v LitParku

Knižnica pre mládež mesta Košice a Zväz Rusov Košice pozývajú na 3. ročník osláv Dňa ruského jazyka, ktorý sa uskutoční 6. júna 2014 o 10.00 hod. v priestoroch pobočky knižnice LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach.
Ruský jazyk patrí medzi desiatku najrozšírenejších jazykov sveta, ktorý zjednocuje viac ako 150 národov a národností. V súčasnosti ním rozpráva viac ako 278 miliónov ľudí po celom svete a pre 164 miliónov je ruština ich materinským jazykom.
Medzinárodný deň ruského jazyka sa viaže ku dňu narodenia jedného z najväčších ruských romantických básnikov a prozaikov Alexandra Sergejeviča Puškina (6.6.1799), ktorého diela boli preložené do desiatok jazykov a ktoré aj dnes dokážu spojiť ľudí rôzneho veku, národnosti a vyznania. V tento deň sa po celom Rusku uskutočňujú oslavy, koncerty a výstavy, ktoré každý rok navštevujú milovníci jeho literárneho umenia. Na námestiach a v múzeách sa recitujú básne, spomína sa jeho život a dielo.

Pozvánka

Čítajme si 2014

Knižnica pre mládež mesta Košice aj tento rok podporí projekt „ČÍTAJME SI“, ktorý už po siedmykrát úspešne organizuje Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF.
Ide o čitateľský maratón, v rámci ktorého sa deti pokúsia o prekonanie minuloročného celoslovenského rekordu, ktorého sa zúčastnilo až 36 321 detí vo veku od 6 až 15 rokov, kým v roku 2012 ich bolo 35 542.
Snahou organizátorov akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Do podujatia sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku s cieľom motivovať k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Aktuálny 7. ročník projektu bude prebiehať vo štvrtok 5. júna 2014 od 9.00 do 15.00 hodiny a tvárou projektu je už tradične pani Oľga Feldeková, prozaička, novinárka, dramaturgička a známa humoristka.

Čítať sa bude v Nezábudke na Poľovníckej 8, LitParku na Kukučínovej 2,  na Humenskej 9, na Boženy Němcovej 27 a ďalej na školských pobočkách - ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Bukovecká,  ZŠ Čordákova, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Lechkého, ZŠ Jenisejská, ZŠ Krosnianska 2, Krosnianska 4, ZŠ Maurerova. Čítať môžu prísť celé školské kolektívy, ale aj jednotlivci.

Zoznam literatúry pre aktuálny ročník

Fond na podporu umenia